Метални стеги

signode-logo Метални стеги – каталог

image067

Металните стеги на SIGNODE може да бидат испорачани како отворени, затворени и стеги во шаржер. Изборот на метални стеги зависи од типот на алатот или машината која се користи.

Ознака Димензија на лентата Пакување (парчиња)
LD 58 SCP 16 5000
LD 34 AMP 19 7200
100 P 25 1000
113 P 32 1000