Размотувачи за челична лента

signode-logo Размотувачи за челична лента – каталог

Signode DFM 114

Signode DFM 114

 • Тешка количка со гумени тркала за полесна мобилност.
 • За внатрешна примена.
 • Се користи за еднократно намотан котур.
 • Погодна за ленти со ширина од 25,4 до 31,75 мм.
 • Тежина: 34 кг.

Signode DF 10 RW

Signode DF 10 RW

 • Лесна количка со гумени тркала за полесна мобилност.
 • За внатрешна примена.
 • Се користи за повеќекратно намотан котур.
 • Погодна за ленти со ширина од 9,5 до 19,0 мм.
 • Димензии: 959 х 635 х 406 мм.
 • Тежина: 24,7 кг.

Signode DF 15 RW

Signode DF -15

 • Лесна количка со гумени тркала за полесна мобилност.
 • За внатрешна примена.
 • Се користи за еднократно и повеќекратно намотан котур.
 • Погодна за ленти со ширина 19,0 мм или 31,75 мм.
 • Димензии: 1041 х 470 х 711 мм.
 • Тежина: 43 кг.

Propack H- 84

Propack H- 84

 • Лесна количка со гумени тркала за полесна мобилност.
 • За внатрешна примена.
 • Се користи за повеќекратно намотан котур.
 • Погодна за ленти со ширина од 9,5 до 19,0 мм.
 • Тежина: 25 кг.