Комбиниран алат за челична трака

kombiniran-alat

Модел Широчина (mm) Должина (mm) Вид на лента Вид на спојување Тежина на алатот (Kg)
SCL 12 23.7 0.43 – 0.58 Prima/Apex/Magnus двојно 3.5
SCL 58 26.00 0.43 – 0.58 Prima/Apex/Magnus двојно 3.5
SCL 34 19.00 0.43 – 0.64 Prima/Apex/Magnus двојно 3.5

kombiniran-alat-1