Рачна клешта

Овој алат му овозможува на операторот на лесен, едноставен и сигурен начин да изврши спојување на лентата со метална стега. Лесно се прави трајно спојување меѓу лентата и металната стега и тоа со само една операција на спојување. Двете страни на металната стега се притиснуваат на крајот на лентата, со што се обезбедува максимално спојување на лентата со металната стега.

rc

RC

rcd

RCD