ITW Ecomat Easy

itw-mima-logo ITW Ecomat Easy – каталог

Основни карактеристики:

  • Променлива брзина на движење на подвижната подлога.
  • Фотокелија за автоматско детектирање на висината на палетите.
  • Прецизно место на застанување.
  • 3 програми за пакување.
  • Подесување на бројот на обмотувања на дното и на врвот на палетата.
  • Погодна за сите видови на стреч фолии.

ecomat-easy