ITW Ecomat Plus

itw-mima-logo ITW Ecomat Plus – каталог

Основни карактеристики:

  • Променлива брзина на движење на подвижната подлога.
  • Фотокелија за автоматско детектирање на висината на палетите.
  • Прецизно место на застанување на подвижната подлога за полесно товарање и истоварување.
  • Пред-растегнување до 260% како стандард ( и други големини се достапни ).
  • 15 програми за пакување.
  • Подесување на бројот на обмотувања на дното и на врвот на палетата.
  • Погодна за сите видови на стреч фолии.

ecomat-plus