ITW Rolle 8

itw-mima-logo ITW Rolle 8 – каталог

Основни карактеристики:

  • Многу брза и едноставна за управување.
  • Фотокелија за автоматско детектирање на висината на палетите.
  • Прецизно место на застанување на подвижната подлога за полесно товарање и истоварување.
  • Програм за тешки и лесни апликации.
  • Затегнување на фолијата со можност за подесување, со помош на рачната кочница на тркалата.
  • Ротација на подвижната подлога со помош на фрекфенциски конвектори.

rolle_8-6