Propack MH FG100A

propack-logoОсновни карактеристики:

  • Променлива брзина на движење на подвижната полица.
  • Фотокелија за автоматско детектирање на висината на палетите.
  • Прецизно место на застанување.
  • Можност за подесување на брзината на моторот.

mh-fg-1000a