ITW Cobra III

itw-mima-logo ITW Cobra III – каталог

Основни карактеристики:

  • Многу брза и едноставна за управување.
  • Фотокелија за автоматско детектирање на висината на палетата.
  • Прецизно место на застанување на подвижната подлога за полесно товарање и истоварување.
  • Програм за тешки и лесни апликации.
  • Затегнување на фолијата со можност за подесување на контролниот панел
  •  Ротација на подвижната подлога со помош на фрекфенциски конвектори.

cobra-01